KONTAKTINFO

Nord-Norges Skogsmannsforbund

Org. nr: 996 293 424

Kto.nr:05311135904

 

Leder i NNSF Halle Heggli

Epost: hhe@statskog.no

Tlf:97702252

 

Bilde mot Røkenes, Ervika, tatt fra Harstad festning.

Foto: Ørnulf Kibsgaard, Juni 2015

SKOGAKTUELT 2017

Å temme en elg

(www.nrk.no)

 

Skogbrukssjefen i Brønnøy tilbys vaskejobb. (Brønnøysund Avis)

 

Dronevideo fra tynning av furu på Malbekkmoen, Pasvik i Sør-Varanger

(Av Svenn-Yngvar Pedersen)

 

Kortreist tømmer på Kvitnes

(Vesterålen Blad)

 

Avskjedstalen til tidligere leder i DNS. Johan C. Løken

 

Krav til ny strategi for bioøkonomi. (Av Johan C. Løken)

 

Produksjon av verdens første sitka-ski (Kystskogbruket)

 

Første tømmerlast fra Vestbygda (Vesterålen blad)

 

Fil-nedlasting fra Årsmøte og seminaret i Harstad 17.-19. august 2015