Nord-Norges Skogsmannsforbund

Org. nr: 996 293 424

Kto.nr:05311135904

 

Leder i NNSF Halle Heggli

Epost: hhe@statskog.no

Tlf:97702252

Nord -Norges Skogsmannsforbund´s fotogalleri
 
 

Trondarnes Folkehøyskole i Harstad

 

Fra Årsmøte i Harstad 2015

 

Fra årsmøte i Harstad

 

Utflukt

 

Utflukt

 

 

Ved en tilstelning på Meyergården Hotel i Mo i Rana den 2.juli 2010

ble følgende tildelt diplomen:

Nord- Norges Skogsmann; Fra venstre; Åge Mastervik, Lars Opsal

og Arne Horven. Mastervik var skogbrukssjef i Hemnes ved

pensjonering, Opsal skogforvalter i Nord - Helgeland Skogforvalting

mens Horven hadde vært skogfullmektig i Rana og Hemnes statskog. Mesteparten av sin skoglige arbeidsdag har alle brukt i Rana og

Hemnes. Blant annet mye fin ungskog etterlater de seg.

Overekkelsen fant sted fredag 2. juli 2010 hvor ektefeller, og Olav Pettersen, Halvar Gaustad og Ørnulf Kibsgaard var tilstede fra Skogsmannsforbundet.

 

Foto: Ørnulf Kibsgaard 2010

........................................................................................

 


 
Den 6. juli 2009 ble Nord-Norges Skogsmannsforbund's diplom ,
Nord- Norsk Skogsmann, overrakt av Ørnulf Kibsgaard til
Hans Stenvik (t.v), Ole Thomas Wærum, Jon Lang- Ree samt
Lars Kapskarmo på vegne av sin avdøde far, Arild Kapskarmo, på
rådhuset på Trofors med ordfører Bjørn I. Lamo og skogbrukssjef
Arne Martin Husby til stede. Diplommottakerne har alle hatt sitt
lange virke i skogen i nord, og mesteparten av tida i Grane kommune. Erkjentligheten tildeles for minst 25 års virke.
 
Foto : Bjørn Ivar Lamo, 2009
.........................................................................................
 

Hans Stenvik (t.v), Jon Lang-Ree og Ole Thomas Wærum i trivelig

samtale i kantina i rådhuset etter å ha fått diplomene 6. juli 2009.

Foto: Ørnulf Kibsgaard, 2009

.........................................................................................

Helge Karstensen, Bodø mottok Nord-Norges Skogsmannsforbund's

diplom Nord-Norges Skogsmann 10. juli 2009 av skogbrukssjef Thor A. Nesje. Karstensen har arbeidet som skogreisingsleder,

herredsskogmester og skogbruksplanlegger i Sør- Salten i mange år,

og har lagt ned et betydeligt arbeide for skogbruket.

Foto: Thor A. Nesje, 2009

.........................................................................................

Fra venstre: Jon Strand,  Johs Jentoft, Helge Karstensen, Lars Nystad

og Bjørn Floden.

Foto: Thor A. Nesje, 2009

......................................................................................... 

Fra Hjartåsvegen i Bodømarka som eies av skogeier Lars Nystad.
 Entreprenør Bjørn Floden (t.v), Jon Strand, Johs Jentoft og Helge  Karstensen  på  nyvegen.

Foto: Thor A. Nesje, 2009