Nord-Norges Skogsmannsforbund

Org. nr: 996 293 424

Kto.nr:05311135904

 

Leder i NNSF Halle Heggli

Epost: hhe@statskog.no

Tlf:97702252

 

 

Nord-Norges Skogsmannsforbund´s jubileumsbok "I tjeneste for skogen" er nå til salgs for kr 350,-

Følgende personer kan kontaktes for kjøp av boka:

Ørnulf Kibsgaard,mob. 48059859 ornkib01@online.no
Terje Dahl, tlf. 77 83 79 71           tbd@fmtr.no
Helge Molvig, tlf. 78 95 05 82       Helge.Molvig@fmfi.no

 

Innbetaling for boka ”I tjeneste for skogen”, til Nord-Norges Skogmannsforbund – Boknemda konto: 4530.49.14452