Nord-Norges Skogsmannsforbund

Org. nr: 996 293 424

Kto.nr:05311135904

 

Leder i NNSF Halle Heggli

Epost: hhe@statskog.no

Tlf:97702252

 

INFORMASJON OG NYHETER OM OG FOR SKOGBRUKET I NORD-NORGE. Sist oppdatert: 22.02.2017
 

Tømmerkaier i Nordland og Troms (Kystskogbruket 15.02.2017)

Om gran og andre treslag i NRK Nordland (Kystskogbruket 05.02.2017)

Fredet (Innlegg av Arvid Sveli BA 12.11.2016)

Skogbrukssjefen i Brønnøy tilbys vaskejobb. (Brønnøysund Avis)

Dronevideo fra tynning av furu på Malbekkmoen, Pasvik i Sør-Varanger (Av Svenn-Yngvar Pedersen)

Kortreist tømmer på Kvitnes (Vesterålen Blad)

Produksjon av verdens første sitka-ski (Kystskogbruket)

Første tømmerlast fra Vestbygda (Vesterålen blad)

Det grønne skiftet vil være avhengig av næringa (Kystskogbruket)

Har varma opp kommunen i 5-år (Kystskogbruket)

Sitkagran kan være fremtidens laksefór (Kystskogbruket.no)

Kystskogkonferansen 2015 (Kystskogbruket)

Akutt behov for 60 millioner til tømmerkaier (Kystskogbruket.no)

Skal redde verden, sikre truede arter, glede folket og erstatte oljen - Stakkars skog [www.aftenposten.no 11.11.2014]

Økt kunnskap om skogbruk i Nord-Norge [www.kystskogbruket.no 30.10.2014]

Skogreising. En viktig sak for Nord-Norge

Verdens største øks [skog.no 10.04.2014]

Vellykket skogsamling i Nordland om regjeringens nye strategi [Kystskogbruket 03.04.2014]

NRK beklager eget program [nrk.no 21.03.2014]

Aftenposten felt i Pressens faglige utvalg. PFU [01.02.2014]

Høringsuttalelse fra DNS [10.11.2013]

Bildeserie fra skogvokterdagen 2013 (www.an.no)

Dansk jakt og skovbruksmuseum.

Finnmark og Alta- Et Nord-Norge i miniatyr. (Temahefte utgitt av DNS)

Verdens nordligste skog (forskning.no) (20.01.2013)

Anmeldelse av "I tjeneste for skogen" [10.01.2013]

Rapport fra Hans Haraldsen i Meløy! (21.11.2012)

Hogst i katolikkerskogen. (19.10.2012)

ÅRSMELDING 2005 - 2008

ÅRSMØTE 2008

Jubileumsboka til NNSF

Uttalelse fra NNSF 2012

Furu i Nord v/Øyvind Meland Edvardsen

Program skogvokterdagan 2012 [18.06.2012]

Skogvokterdagan 2012 i Saltdal 11.06.2012

Inntektstap uten ungskogpleie 28.05.2012

Skogen er vinneren i klimameldingen 30.04.2012

Rapport om effekter av ulike miljøhensyn (Skog og Landsap v/Gunnhild Søgaard, Rune Eriksen, Rasmus Astrup og

Bernt-Håvard Øyen.

Foreløpig program til Årsmøte og utferd for Nord-Norges skogsmannsforbund 14.-16. August 2012 (Word dok.)
Jubileumsårsmøte og faglig samling i Skogsmannsforbundet 14.-16. august 2012
(Se infobrev)
Peder Chr Asbjørnsen, 200 år i 2012
11. september i år ble relieffet av Arvid Sveli avduket på Sveliheia i Vassbygda i Brønnøy (PDF-fil på ca 1,6 Mb)
Skogens Historie  -Merkeår -  (PDF-fil på ca 2,5 Mb)

Når dette skrives er det +14° og almanakken viser 12 november. (les mer på www.skogen.se)
Viktig både for tømmer og kvarts (Kystskogbruket)
Nettverket Skognæringa Troms er stifta

Studietur til Østerrike
Et "paneuropeisk" EU for skogen (Av Johan C. Løken. Styreleder i Det Norske Skogselskap)
Sitkadager
(pdf-fil på 6,09 Mb fra Helgelands Blad)

Lansering av ny bok (Ny bok av Ørnulf Kibsgaard, Helgeland Arbeiderblad)
Sloss for skog mot direktoratet (
Av Asbjørn Gravås, journalist, Adresseavisen)
Biologisk mangfold og kystskogbruket ( Av Alf D. Moen, Jan Magne Dahl og Knut Sundet)
Kopi av brev til statsministeren vedrørende ny forskrift om utenlandske treslag (pdf-fil)
Det kan gå mot en gullalder for granhogst nord for Saltfjellet. (Se video)
Hugger skog etter 80-år (Avisa Fremover)
Sanking av grankongler i Nordland
Misvisende fra Direktoratet for naturforvaltning
Invitasjon til faglig samling og jubileumsårsmøte 14-16. august 2012 i Pasvik i Øst-Finnmark (Styret i NNSF)
Sitkagran. Historien om et viktig fremtidstre i kystskogbruket. (Av Ørnulf Kibsgaard)
Artikkel om sitkagrana på Helgeland
Høringsuttalelse fra DNS, forskrift om utsetting av utenlandske treslag.
Det internasjonale skogsåret 2011
Kilden til arealinformasjon (Skog og landskap´s kartløsning)Markslag, jordsmonn, landskap, beitebruk, skogdata og andre karttema fra Skog og landskap er samlet på ett sted).
Forsvarer skogplanting som klimatiltak (Av Lars Peder Brekk SP) www.hegnar.no
Innspill fra NORSKOG til landbruksmeldingen (Av Arne Rørå) Adm. dir. Norskog)
Enfold om skogens mangfold (Av Johan C. Løken) Aftenposten
Verden høyeste trehus i Kirkenes (Teknisk Ukeblad)
Genforskning.
Verdens eldste tre.
Bøtelagt for skadeverk. HA Publisert 29.03.2010 kl 22:00
Best i klassen eller fuskere ? Av: Steinar Nymo, Gibostad.
"Råbillig" klimaløsning 
Fredning av skog er sløsing med ressurser....... (Av Andreas Finstad) 
Fokus på furutynning i Finnmark - Entreprenører kurses 
Har skog til 1800 eneboliger 
Furu og Furuskogene i Nord (Av Forsker Bernt Håvard Øyen, Norsk institutt for skog og landskap)
Karbonbinding i de nordnorske skoger - Hva skjer? (Av Forsker Bernt Håvard Øyen, Norsk institutt for skog og landskap) 
Skog og Klima (Av Knut Dæhlen)
Kystskogbruket
Skogkalender
Vedtak om kystskogbruket i Nordland Fylkesting, sak 70-2008
Den grønne ordboka